Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm

Torstenssonsgatan 13,

Torstenssonsgatan 13, Östermalm