Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm

Riddargatan 46

Riddargatan 46 Östermalm