Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm

Ulrikagatan 9, 3 tr

Ulrikagatan 9, 3 tr Östermalm