Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm

Gumshornsgatan 11

Gumshornsgatan 11 Östermalm