Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm 2

Nybrogatan 38

Nybrogatan 38 Östermalm 2