Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm 2

Ulrikagatan 7

Ulrikagatan 7 Östermalm 2