Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm

Gyllenstiernsgatan 19

Gyllenstiernsgatan 19 Östermalm