Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm

Linnégatan 92

Linnégatan 92 Östermalm