Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm 3

Styrmansgatan 11

Styrmansgatan 11 Östermalm 3