Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm 3

Lützengatan 10

Lützengatan 10 Östermalm 3