Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm 3

Gumshornsgatan 5 (med garageplats)

Gumshornsgatan 5 (med garageplats) Östermalm 3