Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm

Riddargatan

Riddargatan Östermalm