Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm 1

Grevgatan 49

Grevgatan 49 Östermalm 1