Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm

Riddargatan 60

Riddargatan 60 Östermalm