Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm

Narvavägen 20

Narvavägen 20 Östermalm