Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm

Narvavägen 27, 3 tr

Narvavägen 27, 3 tr Östermalm