Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Ulrikagatan 2

Ulrikagatan 2