Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Villagatan 24,

Villagatan 24,