Här har Fredegårds förmedlat en bostad

Östermalm

Riddargatan 29 B

Riddargatan 29 B Östermalm